Rijke leesomgeving op de basisschool

Rijke leesomgeving op de basisschool

 

Inhoud

Cursus leesbevordering met behulp van het opzetten van een goede schoolbibliotheek en een doorgaande lijn van leesactiviteiten in de klas.

Deel I - Theorie leesbevordering (één dagdeel)

De rol van de school en de individuele leerkracht bij een positief leesklimaat (van visie tot praktijk)

Deel II – Rijke leesomgeving in de praktijk (twee dagdelen)
Voortgezette opleiding tot leescoördinator basisschool

Doelgroep

Deel I is bedoeld voor alle leerkrachten in het reguliere en speciale basisonderwijs.

Leerkrachten die zich willen specialiseren tot leescoördinator of leesspecialist, kunnen hierna nog deel II volgen. Na het volgen van beide onderdelen, ontvangt de leerkracht het certificaat Leescoördinator.
Voor deze cursus is verder geen speciale voorkennis vereist.

Doelstelling

U krijgt kennis van belangrijke onderzoeken naar leesmotivatie en leerprestaties. Er wordt aandacht besteed aan leesbeleving bij leerlingen met speciale behoeften. U leert onderscheiden welke leescultuur er op uw school is en hoe u die kunt versterken. Verder krijgt u handvatten om met de schoolbibliotheek aan de slag te gaan en zo leesplezier en leesbeleving bij uw leerlingen te vergroten.

Duur

Het studieprogramma zoals hierboven beschreven duurt drie dagdelen. Voor het uitvoeren van de opdrachten tijdens de cursus is de aanwezigheid van een schoolbibliotheek wenselijk. De opdrachten rondom de cursus vergen ongeveer 2-4 uur studietijd.

Studiebelasting

Drie dagdelen en voor de opdrachten 2 - 4 uur.

Certificaat

Certificaat Leescoördinator (voor deelnemers aan deel II

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen speciale voorkennis vereist.

Kosten

Deel I kost per school € 550 ongeacht het aantal deelnemers.
Deel II kost € 195 per deelnemer. Het minimum aantal deelnemers voor Deel II is 5.
De kosten zijn inclusief cursusmateriaal, tools en werkbladen. Opgeleide leescoördinatoren ontvangen nazorg en kunnen deelnemen aan vervolgtrainingen (minimaal één keer per jaar, kosten € 95/deelnemer).

Data

De trainingen worden Incompany gegeven. Data kunnen in overleg worden gepland. Inschrijven

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Klik hier

 

Docent

Norma Meeuwissen-van As

Norma Meeuwissen-van As