ProBiblio

Op de site makkelijklezen.nl vindt u elke 2 weken een nieuwe aanbieding met boeken en leesmateriaal speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Bovendien vindt u er de TOP 25 makkelijk lezen. Deze lijst met makkelijklezen boeken wordt samengesteld in samenwerking met ProBiblio; de drijvende kracht achter het makkelijklezenplein in de bibliotheken.

Facebook groep MakkelijklezenOp Facebook kunt u meepraten over Makkelijk Lezen boeken voor kinderen van 6-12 jaar en interessante weetjes uitwisselen.
U kunt ook suggesties doen voor boeken die in de TOP 25 zouden moeten.

Leden van deze groep zijn leesconsulenten, leerkrachten en ouders.
Wordt ook lid van deze groep!