Wat is een Meeluisterboek

Wat is een Meeluisterboek

Met een Meeluisterboek kunnen leeszwakke kinderen lezen & luisteren tegelijk. Terwijl het kind een ‘echt papieren boek’ leest, luistert het online mee met de ingesproken tekst. De tekst is ingesproken op het leestempo van het kind.

Auditieve ondersteuning voor leeszwakke kinderen
Veel onderzoek heeft aangetoond dat auditieve ondersteuning tekstbegrip vergemakkelijkt (Van der Leij, Verhoog en Bekebrede - 2010) voor basisschoolleerlingen met leesproblemen zoals dyslexie. De zwakke technische leesvaardigheid geeft vaak aanleiding tot inzet van auditieve ondersteuning zoals het Intervallezen. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een relatief snelle manier tot een redelijk niveau van tekstbegrip komen.

Technisch- en begrijpend lezen met dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben een probleem met het technisch lezen, het verklanken (decoderen) van geschreven letters is onvoldoende geautomatiseerd. Doordat het decodeerproces bij het lezen veel aandacht vergt is er minder aandacht voor de inhoud van de tekst (het begrijpen van de tekst). Bovendien lezen veel leerling met dyslexie regelmatig woorden fout waardoor zinnen een andere betekenis kunnen krijgen. Kortom, problemen met technisch lezen belemmeren ook het begrijpend lezen.

Uitgebreide informatie over deze intervalmethode..