In de lespraktijk

Meeluisterboeken inpassen in de lespraktijk

Aansluiting bij alfa-niveau’s
Uit een literatuurstudie naar potentiële succesfactoren bij onder meer het alfabetisering blijkt dat leeskilometers maken prioriteit heeft. Een lezer is pas in staat relevante informatie uit een tekst te halen als het technisch lezen vloeiend
verloopt. Dat vraagt om zo veel mogelijk lezen van teksten die qua moeilijkheidsgraad goed aansluiten bij het niveau van de cursist. Daarnaast conformeren we ons aan de erkende taalniveaus van het Europees Referentiekader.

Over het gebruik van de computer zegt het onderzoek dat dit juist motiverend is omdat de computer onmiddellijk feedback geeft (je hoort het juiste). Bovendien gaat het ook om de combinatie van gesproken taal, geschreven taal en beeld.

Nieuwe woorden worden aangeboden in de context van het verhaal. Hierdoor worden ze beter onthouden. Cursisten leren dat de betekenis van nieuwe woorden kan worden herleid uit de context. Dit bevordert zelfstandigheid.

Mensen leren dat ze zelf initiatief mogen nemen door een eigen keuze te maken uit het aanbod (de serie). Dit bevorderd de zelfregie! De audio-ondersteuning van meeluisterboeken neemt de lezer mee met de tekst waardoor de cursist succes ervaart. En het werkt individueel, passend op ieders eigen niveau.
Cursisten vinden het fantastisch zelfstandig te lezen met een audio-ondersteuning op notebook/tablet/smartphone in de groep. Met een koptelefoon kan de cursist plezierig ongestoord lezen. Een interessante meerwaarde in de les maar ook in de mediatheek of thuis op de bank.