Intervalmethode

Intervalmethode

Door het lezen te combineren met het luisteren naar de ingesproken tekst, wordt het leesproces ondersteund en zal de aandacht verlegd kunnen worden naar het begrijpend lezen.

De orthodidactische uitgangspunten
Decodeer- en synthesevaardigheden typeren het aanvankelijke leesproces. Als men leert lezen, neemt het koppelen van lettertekens aan de bijbehorende klanken (het decoderen) een centrale plaats in. Door deze klanken vervolgens samen te voegen (synthese), ontstaan betekenisvolle woorden. Naarmate deze basisvaardigheden soepeler verlopen wordt de leessnelheid verhoogd en zijn de cursisten steeds beter in staat om woorden op een directe wijze te herkennen en verschuift de aandacht naar het begrijpend lezen.

Afhankelijk van het instroom-niveau van de cursisten zal het ontsleutelen van woorden nog veel inspanningen kosten, waardoor er weinig aandacht overblijft voor de inhoud. Ze moeten voortdurend tekstgedeelten teruglezen om tot een goed begrip te komen. Door het lezen van tekst te combineren met het luisteren naar de ingesproken tekst, wordt het technisch leesproces ondersteund en de woordenschat verrijkt.

Uitspraak
Door onze stemacteurs wordt er expliciet aandacht besteed aan de uitspraak van woorden. Van elke letter moet de bijbehorende klank hoorbaar zijn. Moeilijke en langere woorden worden gesegmenteerd uitgesproken. Binnen de lage niveau's wordt spreektaal zoveel mogelijk vermeden.

Leestempo
Om het synchroon verlopen van luisteren en meelezen zoveel mogelijk te bevorderen, zijn de boeken ingesproken op een op het AVI-niveau afgestemd leestempo. Hierbij is uitgegaan van het leestempo van gemiddelde lezers van een bepaald AVI-niveau