Wat is een NT2 Meeluisterboek

NT2 MeeluisterboekWat is een NT2 Meeluisterboek?

Met een Meeluisterboek kunnen cursisten dus lezen & luisteren tegelijk. Terwijl ze een ‘echt papieren boek’ lezen, luisteren ze online mee met de ingesproken tekst. De tekst is ingesproken op het specifieke leestempo van de cursisten.

Een nieuwe taal leren betekent luisteren, horen, begrijpen, spreken. Voor een goed begrip en verwerking er van moet je woorden 7x lezen/horen. Hierbij is het van belang om zinnen te leren onderscheiden in woorden en woorden in klanken. Een meeluisterboek biedt de tekst online aan in een aangepast tempo. Meeluisterboeken enthousiasmeren bovendien tot hardop meelezen. Dit is een belangrijke strategie is de fase van beginnend lezen!

Het educatieve belang van de Intervalmethode - lezen en luisteren tegelijk.

Door lezen en luisteren te combineren wordt het lezen, zowel op technisch- als functioneel niveau, voor de beginnende cursisten zeer toegankelijk. Omdat sommige mensen ook in hun thuisland nog nooit boeken hebben gelezen, is het van essentieel belang het lezen zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen komen zo eerder in aanraking met boekentaal. Dit is wezenlijk anders dan spreektaal, dus een verrijking voor dit niveau lerenden. Door het lezen van teksten in boeken maken de cursisten zich op een ‘natuurlijke’ manier de taal eigen. Immers in de dagelijkse omgang praten we niet met elkaar in ‘rijtjes’ woorden maar spreken we in zinnen.

Auditieve ondersteuning
Veel onderzoek heeft aangetoond dat auditieve ondersteuning tekstbegrip vergemakkelijkt voor beginnende lezers en/of mensen met leesproblemen. De zwakke technische leesvaardigheid geeft vaak aanleiding tot inzet van auditieve ondersteuning zoals het Intervallezen. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kan men toch op een relatief snelle manier tot een redelijk niveau van tekstbegrip komen.

Technisch- en begrijpend lezen
Startende cursisten hebben vaak een probleem met het technisch lezen, het verklanken (decoderen) van geschreven letters is onvoldoende geautomatiseerd. Doordat het decodeerproces bij het lezen veel aandacht vergt is er minder aandacht voor de inhoud van de tekst (het begrijpen van de tekst).