Makkelijk Lezen boeken

Makkelijk Lezen met Bontekoe

Deze nieuwe boekenserie heeft vier bijzondere eigenschappen:

Geschreven op AVI-niveau

Elk boek uit deze serie wordt zorgvuldig op een AVI-niveau geschreven. We maken hierbij gebruik van de richtlijnen van het AVI toetssysteem van het Cito.

Voor kinderen waarvan de leesvaardigheid nog in ontwikkeling is, is het fijn om een boek op het juiste leesniveau te geven. Dit geldt zeker voor kinderen die moeite hebben met lezen en achterblijven in de leesontwikkeling.

Leesvragen voor het kind achter in het boek

Een gerichte leesvraag stellen kan bijdragen aan de begrijpend-leesontwikkeling van het kind. Daarom heeft elk boek in deze serie achterin een pagina met gerichte leesvragen, een puzzeltje of een letterballon. Het kind kan dit zelf beantwoorden of de ouder of leerkracht kan aan de hand hiervan even kort na te praten over wat er gelezen is. Ook dit zal het begrip kunnen vergroten.

Gratis online mini leeslessen voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen gebruikmaken van online mini leeslessen. Deze worden geschreven door kinderboekenjuf Ingrid Rijnbout-Evers en zijn gebaseerd op List lezen van de CED-groep.

Hoe werkt een mini leesles?

Ingrid Rijnbout-Evers: “Je kiest een boek uit waar je de kinderen enthousiast voor wilt maken en vertelt in het kort waar het boek over gaat. Dan gaan de kinderen 15-20 minuten stillezen. Daarbij gaan ze tijdens het lezen op zoek naar een antwoord op de eerste leesvraag en zoeken ze indien mogelijk een stukje om voor te lezen waarmee ze hun antwoord ondersteunen. Na 15-20 minuten lezen vraag ik wat de kinderen gevonden hebben in hun boek. Hierbij geef ik de kinderen veel vrijheid. Ik kies per leesles ongeveer 3 kinderen uit die hun verhaal mogen doen. Door op deze manier om te gaan met 30 minuten stil/vrij lezen, zorg ik ervoor dat de beleving groot is en dat de spanningsboog kort blijft. Door de kinderen te laten vertellen over hun boek hoop ik dat andere kinderen die boeken ook leuk gaan vinden.”

Verkrijgbaar als meeluisterboek

Het beste van twee werelden; met een meeluisterboek lezen kinderen in een ‘echt papieren boek’ en luisteren ze online mee met de tekst. Veel onderzoek heeft aangetoond dat auditieve ondersteuning tekstbegrip vergemakkelijkt voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie.

De kracht van lezen & luisteren tegelijk

Zwakke technische leesvaardigheid geeft vaak aanleiding tot het gebruik van auditieve ondersteuning zoals het Intervallezen. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een relatief snelle manier tot een redelijk niveau van tekstbegrip komen. Bij deze vorm van lezen ligt de nadruk op het beleven van het verhaal en niet op de leesproblemen van kinderen. Ze raken minder vermoeid en zijn dus meer gericht op het mooie of spannende verhaal zelf. Door het Intervallezen wordt lezen leuker & toegankelijker; cruciaal voor de motivatie en het maken van leeskilometers.

Download hier de folder Makkelijk Lezen met Bontekoe

Drie boekenseries

Veel kinderen, in het kwetsbare proces van leren lezen, hebben baat bij onze leesboekjes die we reeds jaren uitgeven. Ze hebben speciale, leesondersteunende eigenschappen, zoals teksten in een speciale structuur met korte zinnen, veel dialoog en actie. Uiteraard zijn ze bijzonder rijk geïllustreerd. Deze drie boekenseries zijn:

Starten met lezen

Voor kinderen van 5 tot 7 jaar

De boeken uit de serie Starten met lezen / Ankertjes zijn speciaal voor beginnende lezers. De boekjes zijn rijk geïllustreerd met prachtige tekeningen en leuke aansprekende en herkenbare verhalen. Met de Ankertjes gaan ze graag aan de slag!

Makkelijk lezen met Bontekoe

Voor kinderen van 7 tot 9 jaar

De leesboeken in deze serie zijn bedoeld voor kinderen die hebben leren lezen maar die hiermee moeite blijven houden. De tekst is bewerkt door bekende auteurs en zorgvuldig afgestemd op het specifieke AVI-niveau van de boeken.

Het leestechnisch niveau van de boeken is aangepast, waardoor het begrijpend lezen sterk bevorderd wordt. De boeken zijn makkelijk te lezen, zijn niet kinderachtig en ze sluiten aan bij de belevingswereld van deze kinderen.

9+ leesboeken

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Kinderen in de bovenbouw van negen tot twaalf jaar willen graag zelfstandig lezen en beginnen bepaalde interesses en hobby’s te ontwikkelen. Ook zijn ze bezig met wie ze zelf zijn en raken maatschappelijk betrokken. In deze serie vinden ze een breed scala leuke, vrolijke en spannende kinderboeken. En voor de kinderen die lastige lastig blijven vinden zijn alle boeken ook als meeluisterboek verkrijgbaar.

Meeluisterboeken

Het beste van twee werelden:
lezen in een echt boek & online luisteren tegelijk