Meeluisterboeken

Het beste van twee werelden:

Een echt boek lezen & online luisteren tegelijk

Met een meeluisterboek lezen kinderen in een ‘echt papieren boek’ en luisteren ze online mee met de tekst. Op de achterkant van elk meeluisterboek staat een code waarmee de lezer onbeperkt en direct toegang krijgt tot de tekst; ingesproken op het specifieke AVI-niveau van het kind, op basis van de Intervalmethode.

De kracht van auditieve ondersteuning door onze Intervalmethode
Veel onderzoek heeft aangetoond dat auditieve ondersteuning tekstbegrip vergemakkelijkt voor basisschoolleerlingen met leesproblemen zoals dyslexie. De zwakke technische leesvaardigheid geeft vaak aanleiding tot inzet van auditieve ondersteuning zoals het Intervallezen. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een relatief snelle manier tot een redelijk niveau van tekstbegrip komen. Door audio-ondersteuning komen kinderen wel toe aan belevend lezen. Ze raken minder vermoeid en zijn dus meer gericht op het mooie of spannende verhaal zelf. Door het Intervallezen wordt lezen leuker & toegankelijker; cruciaal voor de motivatie en het maken van leeskilometers.

De drie orthodidactische uitgangspunten van de Intervalmethode

Pauzemomenten
Er zijn pauzes ingelast, daar waar het volgens de interpunctie logisch is en er zijn extra pauzemomenten bij afgebroken woorden en voor moeilijke woorden. Het AVI-niveau wordt gebruikt als richtlijn om te bepalen welke woordtypen als moeilijk beschouwd dienen te worden. Deze pauzes bieden de mogelijkheid tot het zelf ontsleutelen van woorden of woorddelen, waardoor de kans dat een leerling eenzelfde woord in een later stadium sneller herkent, toeneemt.

Uitspraak
Er is expliciet aandacht besteed aan de uitspraak van woorden. Van elke letter moet de bijbehorende klank hoorbaar zijn. Moeilijke en langere woorden worden gesegmenteerd uitgesproken. Binnen de lage AVI-niveaus wordt spreektaal zoveel mogelijk vermeden. Hierbij is rekening gehouden met de woordopbouw binnen de verschillende leesmethodes waarvan de genoemde series deel uitmaken.

Leestempo
Om het synchroon verlopen van luisteren en meelezen zoveel mogelijk te bevorderen, zijn de boeken ingesproken in een op het AVI-niveau afgestemd leestempo. Hierbij is uitgegaan van het leestempo van gemiddelde lezers van een bepaald AVI-niveau.

Wat is een meeluisterboek?
Met een meeluisterboek kunnen leeszwakke kinderen lezen & luisteren tegelijk. Terwijl het kind een ‘echt papieren boek’ leest, luistert het online mee met de tekst. De boeken worden ingesproken door stemacteurs, waardoor ze luisteren naar een menselijke stem in plaats van naar een synthetische computerstem. De intonatie van deze speciaal getrainde stemacteurs geeft nog meer betekenis aan het verhaal.

Op de achterkant van elk meeluisterboek staat een code waarmee de lezer onbeperkt en direct toegang krijgt tot de tekst; ingesproken op basis van de Intervalmethode.

Er is een enorme keuze aan meeluisterboeken van onszelf, maar ook van veel andere educatieve uitgevers.

Eenvoudig & goedkoop
Met een meeluisterboek kun je direct aan de slag. Ze zijn altijd en onbeperkt toegankelijk als je eenmalig een meeluisterboek hebt gekocht. Je hebt alleen een internetverbinding nodig. Met een computer, tablet of smartphone kun je aan de slag, zonder ingewikkelde installatiesoftware. Thuis en op school.

Upgrade naar meeluisterboek
Heb je het boek al, dan kun je ook een upgrade bestellen mét de inlogcode die onbeperkt toegang geeft tot de online ingesproken tekst. Volg dan de link naar makkelijklezen.nl.

Vraag gerust een proefexemplaar aan
Er zijn niet alleen meeluisterboeken van onze eigen leesboekjes maar ook heel veel meeluisterboeken van boekjes van andere educatieve uitgevers, waar je direct mee aan de slag kunt.

We bieden graag een gratis proefexemplaar aan van een van onze meeluisterboeken, zodat je jezelf kunt overtuigen van de meerwaarde voor kinderen die lezen lastig vinden. Zend een mail naar: info@uitgeverijbontekoe.nl en we zenden je een proefexemplaar.

Makkelijk Lezen boeken

Sommige kinderen krijgen het leren lezen niet zo makkelijk onder de knie. Juist deze kinderen hebben baat bij onze leesboekjes met teksten in een speciale structuur. Uiteraard zijn ze bijzonder rijk geïllustreerd.