Over Bontekoe

Bontekoe laat alle kinderen lezers worden.

Bontekoe is een partner van de volwassenen die betrokken zijn bij de leesontwikkeling van kinderen en zet zich al zo’n 25 jaar in voor kinderen die lezen lastig vinden. Wij ondersteunen als uitgever het boeiende leesproces van leeszwakke kinderen op de basisschool en geven veel materiaal uit, zoals speciale makkelijk lezen leesboeken, meeluisterboeken en het online platform HYboek. Vaak in samenwerking met andere educatieve uitgeverijen.

Sommige kinderen krijgen het leren lezen niet zo makkelijk onder de knie. Ze zijn vaak even slim als anderen, maar om verschillende redenen gaat het niet zo soepel als bij andere kinderen. Misschien hebben deze kinderen problemen, zoals dyslexie, zijn ze langdurig ziek geweest of ze vinden tv-kijken of buiten spelen gewoon leuker!

Deze kinderen gaan lezen leuker vinden met onze boeken. Deze hebben namelijk een dyslexievriendelijk lettertype. De zinnen zijn niet te lang, er zijn veel dialogen en er is veel actie. Natuurlijk sluiten de leuke afbeeldingen goed aan op het verhaal

Bij al onze eigen boeken en bij boeken van andere uitgevers geven we ook meeluisterboeken uit, ingesproken op AVI-niveau. Deze meeluisterboeken worden ingesproken volgens onze eigen Intervalmethode.