Over Bontekoe

Bontekoe laat kinderen makkelijk lezen!

Uitgeverij Bontekoe zet zich al zo’n 25 jaar in voor kinderen die lezen lastig vinden. Wij ondersteunen als uitgever het kwetsbare leesproces van leeszwakke kinderen op de basisschool en geven praktijkgericht materiaal uit, vaak in samenwerking met andere educatieve uitgeverijen.

Sommige kinderen krijgen het leren lezen niet zo makkelijk onder de knie. Ze zijn vaak even slim als anderen, maar om verschillende redenen gaat het niet zo soepel als bij andere kinderen. Misschien hebben deze kinderen problemen, zoals dyslexie, zijn ze langdurig ziek geweest of ze vinden tv-kijken of buiten spelen gewoon leuker!

Juist deze kinderen hebben baat bij onze leesboekjes met speciale, leesondersteunende eigenschappen. Zoals het dyslexievriendelijke lettertype. En met teksten in een speciale structuur met korte zinnen, veel dialoog en actie. Uiteraard zijn ze bijzonder rijk geïllustreerd.

Bij al onze eigen boeken en bij boeken van andere uitgevers geven we ook meeluisterboeken uit, ingesproken op AVI-niveau. Deze meeluisterboeken worden ingesproken volgens onze eigen Intervalmethode.

Intervalmethode: lezen & luisteren tegelijk

De orthodidactische uitgangspunten

Pauzemomenten

Er zijn pauzes ingelast, daar waar het volgens de interpunctie logisch is en er zijn extra pauzemomenten bij afgebroken woorden en voor moeilijke woorden. Het AVI-niveau wordt gebruikt als richtlijn om te bepalen welke woordtypen lastig kunnen zijn voor de lezers. Deze pauzes bieden de mogelijkheid om woorden of delen van woorden zelf te ontsleutelen, waardoor de kans dat een leerling eenzelfde woord in een later stadium sneller herkent, toeneemt.

Uitspraak

Er is expliciet aandacht besteed aan de uitspraak van woorden. Van elke letter moet de bijbehorende klank hoorbaar zijn. Moeilijke en langere woorden worden gesegmenteerd uitgesproken. Binnen de lage AVI-niveaus wordt spreektaal zoveel mogelijk vermeden. Hierbij is rekening gehouden met de woordopbouw binnen de verschillende leesmethodes waarvan de genoemde series deel uitmaken.

Leestempo

Om het synchroon verlopen van luisteren en meelezen zoveel mogelijk te bevorderen, zijn de boeken ingesproken in een op het AVI-niveau afgestemd leestempo. Hierbij is uitgegaan van het leestempo van gemiddelde lezers van een bepaald AVI-niveau.

Het luisteren naar een menselijke stem

De kinderen luisteren naar een menselijke stem in plaats van naar een computerstem. De intonatie van de stemacteurs helpt om meer betekenis te geven aan het verhaal.

De boeken zijn te koop in de webshop op www.makkelijklezen.nl.